kontakt
Infolinia:Stawka wg. taryfy operatora22 26 70 531 Email:biuro@info-przetargi.pl
Infolinia:Stawka wg. taryfy operatora 22 26 70 531
  • Informacje
  • Numer Ogłoszenia 5074826

„Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Dragacz o łącznej długości 1272 m z podziałem na 2 części”: Części I: Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale - II etap”. Część II: Zadanie pn.: „Remont dróg gminnych w miejscowości Górna Grupa w ciągu ulicy Klasztornej (od drogi krajowej nr 91 do Klasztoru oraz łącznika na skarpie łączącego ul. Klasztorną z ul. Pod Stokami) dł. 0,567 km”.

Opis:

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Dragac...