kontakt
Infolinia:Stawka wg. taryfy operatora22 26 70 531 Email:biuro@info-przetargi.pl
Infolinia:Stawka wg. taryfy operatora 22 26 70 531

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, iż:

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych jest INFOBIZNES Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 64/43, 02-014 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS:0000608146, NIP: 9662102974, REGON:363980135.

INFOBIZNES Sp. z o. o. przetwarza Państwa dane osobowe niezbędne do nawiązania, świadczenia, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług przez INFOBIZNES Sp. z o. o. oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zbierane przez INFOBIZNES Sp. z o. o. informacje o Użytkownikach serwisu służą jak najlepszej realizacji usług. Usługodawca może przetwarzać między innymi następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:
  • nazwisko i imiona,
  • nazwa firmy,
  • adres siedziby, zamieszkania,
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby, zamieszkania,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer telefonu stacjonarnego i komórkowego.
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie pozyskanych od Użytkownika danych opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych może uniemożliwić korzystanie z usług INFOBIZNES Sp. z o. o. Administrator jest uprawniony do usunięcia danych Użytkownika, który podał dane niepełne lub niezgodne z prawdą.

Prawa użytkownika

1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do bycia zapomnianym, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

3. INFOBIZNES Sp. z o. o. powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem:
ul. Nowogrodzka 64/43 02-014 Warszawa
email: iodo@info-przetargi.pl

4. Korzystanie ze strony www.info-przetargi.pl oznacza wyrażenie zgody na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki użytkownika. Jeśli użytkownik nie akceptuje mechanizmu plików cookies, może je wyłączyć w swojej przeglądarce na swoim urządzeniu stacjonarnym lub mobilnym.

W serwisie używane są „cookies” („ciasteczka”) w celu lepszego dostosowania go do potrzeb użytkowników odwiedzających, a także w celach statystycznych i reklamowych. Pliki „cookies” to małe pliki txt zapisywane na urządzeniu końcowym, czyli: komputerze, laptopie, tablecie lub smartphonie użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki użytkownika w trakcie korzystania z naszej strony.
Za pomocą „cookies” dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników, aktywności użytkownika oraz o sposobie wykorzystania strony. Pozwalają one na dostosowanie treści do preferencji użytkownika. Strona www.info-przetargi.pl, korzysta z narzędzi Google służących do śledzenia działań użytkowników serwisu. W tym wypadku „cookies” służą do przechowywania informacji, np. na temat czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin użytkownika oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w tej witrynie, a także z jakiej strony trafił do naszego serwisu.
Zawartość plików „cookies” nie pozwala administratorowi serwisu na identyfikację użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe.

Czas przetwarzania

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b,c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):
1. w przypadku współpracy w ramach abonamentu odpłatnego -w celu realizacji umowy lub zamówienia są przechowywane przez okres 6 lat od momentu, w którym zakończył się okres współpracy i zobowiązania wobec INFOBIZNES Sp. z o.o. zostały spłacone, rozliczone lub przedawnione.
2. w przypadku korzystania z serwisu testowo, bądź z usług dodatkowych serwisu dane będą przechowywane przez okres 3 lat od ostatniej czynności na danych osobowych w celu marketingu produktów i usług INFOBIZNES Sp. z o.o. własnych lub partnerów biznesowych.

Bezpieczeństwo informacji

Serwis www.info-przetargi.pl używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia chronienie danych identyfikujących Usługobiorcę i znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do jego Konta.

Udostępnienie innym podmiotom

Pozyskane od Użytkownika dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania udostępniane innym niż INFOBIZNES Sp. z o. o. podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz INFOBIZNES Sp. z o. o. np. współpracującym portalom ogłoszeniowym, dostawcom usług IT, audytorom, firmom windykacyjnym, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.

INFOBIZNES Sp. z o. o. ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;

INFOBIZNES Sp. z o. o. wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji pochodzących od INFOBIZNES Sp. z o. o. lub jego partnerów biznesowych wyłącznie za zgodą Użytkowników. Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana przez Użytkownika. INFOBIZNES Sp. z o. o. nie udostępnia danych osobowych Użytkowników a w szczególności ich adresów e-mail w innych przypadkach lub innym podmiotom, niż określone powyżej.

W przypadku udostępnienia przez Użytkownika dla INFOBIZNES Sp. z o. o. danych osobowych jego: pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów lub innych osób które po udostępnienieniu danych dostępowych do serwisu będą mieć dostęp do konta w aplikacji lub na stronie internetowej, zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:
1. o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych INFOBIZNES Sp. z o. o.,
2. o tym, że INFOBIZNES Sp. z o. o. jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
3. o tym, że Użytkownik jest źródłem, od którego INFOBIZNES Sp. z o. o. pozyskała ich dane.

INFOBIZNES Sp. z o. o. ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO Państwa dane zgromadzone przez INFOBIZNES Sp. z o. o. mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane.

Odpowiedzialność

INFOBIZNES Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników i osoby trzecie, w szczególności w postaci ogłoszeń, ofert, zamówień publicznych oraz wizytówek firmowych -Baza Firm. Użytkownicy zobowiązani są zamieszczać ogłoszenia, oferty, wizytówki zgodnie z postanowieniami Regulaminu i przepisów polskiego prawa oraz przewidzianych nimi konsekwencji dla określonej czynności. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości.
INFOBIZNES Sp. z o.o.nie ponosi również odpowiedzialności za treści znajdujące się na serwisach nie będących jego własnością, do których linki mogą znajdować się w w/w. treściach.
Zamieszczając ogłoszenie w serwisie INFOBIZNES Sp. z o. o. lub wyrażając zgodę na jego zamieszczenie przez pracownika serwisu INFOBIZNES Sp. z o. o. dodający ogłoszenie składa równocześnie zapewnienie o prawdziwości podanych przez niego danych.

Ogłoszenia zamieszczane w serwisie mogą być automatycznie publikowane na stronach portali współpracujących z serwisem INFOBIZNES Sp. z o. o..
INFOBIZNES Sp. z o. o. jest uprawniony do usunięcia ogłoszenia w przypadku ustalenia, iż ogłoszenie jest fikcyjne, narusza ono przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu bądź dobra osobiste osób trzecich. Bez pisemnej zgody osoby uprawnionej przez INFOBIZNES Sp. z o. o., obowiązuje rygorystyczny zakaz kopiowania, przenoszenia, powielania, plagiatowania, publikowania lub rozpowszechniania wszystkich tekstów, ogłoszeń, loga i zdjęć zamieszczonych w serwisie www.info-przetargi.pl.

INFOBIZNES Sp. z o. o.
02-014 Warszawa,
ul. Nowogrodzka 64/43